p_20151211_133640_p_1_1.jpg

Judul: Kembali Ke Akar Kembali Ke Sumber
Penulis: Dr. Abdul Hadi W.M.
Penerbit: Pustaka Firdaus
Harga: Rp 55.000

Kesusasteraan Islam Nusantara yang telah berkembang sejak abad ke-15 dan 16, bersamaan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Malaka, Demak, Ternate, Acehe Darussalam, dan lain-lain, telah memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam dan bahkan menjadi fundasi utama kebudayaan Islam Nusantara. Tidak dapat dibayangkan, Islam akan berakar sedemikian dalam tanpa berkembangnya penulisa karya-karya keagamaan dan keilmuan, baik dalam bentuk sastra kitab, adab, karya bercorak sejarah, hikayat, dan puisi-puisi sufi serta syair-syair didaktik.

Buku ini berisi karangan-karangan yang berkenaan dengan kesusateraan Islam di Nusantara, kesinambungannya pada masa kini, peranan penulis sufi dalam perkembangan kebudayaan dan kesusateraan serta relevan pada masa kini, dan keterkaitan karya-karya mereka dengan penulis sufi Persia dan Indo-Pakistan.

—stok kosong—

Iklan